Intelligenta människor som går

Intelligenta personer går mot strömmen. Intelligenta personer verkar vara de som går mot strömmen. De känner mindre behov av att göra sådant som anses vara ”normalt” och är nöjda och glada utan ett aktivt socialt liv. Enligt studien upplever de inte samma positiva känslor när de träffar nya personer som de sociala människorna. Intelligenta människor har onaturlig moral. ... Att ha förmåga till kultur (överföring av kunskap som inte går via generna) är en av de mest definierande egenskaperna vi har för vad som är mänskligt. Och redan där faller hela tolkningsapparaten forskaren har byggt upp i sin studie. Han räknar nämligen bara med egenskaper som är ... Hur man går tillbaka till skolan vid 30 möjliga (och meningsfulla) Bläddra ner för att fortsätta läsa artikeln 7. De ignorerar inte situationerna gör dem upprörda. Människor som inte är känslomässigt intelligenta blir ofta upprörd, men när man frågar dem varför vet de inte riktigt. Människor som har problem med denna feedforward är ofta väldigt intelligenta och har mycket viktigare saker att tänka på än huruvida man ska spilla ur glaset eller ej. Författaren Steve Johnson har redan uttryckt att: 'Ju mer oorganiserad din hjärna är, ju mer intelligent är du.' Så du är inte klumpig, din hjärna har helt enkelt ... För ny forskning visar nämligen att människor som svär är mer intelligenta och det kommer mer än så… Alla har vi väl fått höra att människor som svär har ett dåligt ordförråd. Det menar psykologen Kristin L. Jay från Marist College och Timothy B. Jay från Massachusetts College of Liberal Arts att vi kan glömma! 1. Skyller sina misstag på andra Mindre intelligenta personer tenderar att begrava sig i självömkan eller bara direkt börja skylla ifrån sig när någonting går fel. De gillar inte att ta ansvar för sina handlingar och blir lamslagna när något går fel, till skillnad från intelligenta människor som ser sina misstag som en chans till lärdom och förbättring.

Har en liten idé om modern direktdemokrati, vad tror ni reddit?

2014.01.26 19:47 LeoBrander Har en liten idé om modern direktdemokrati, vad tror ni reddit?

Ett modernt förhållningssätt till politiken och de viktigaste frågorna som är aktuella i vårt samhälle är inte att låta blockpolitik få diktera villkoren för vad som ska beslutas i de rådande frågorna. I dagens samhälle sker allt för snabbt, beslut och synsätt på omvärlden och beslut som rör omvärlden definieras hela tiden om utefter vilken information som är den nyaste, den mest up to date och från den mest respektabla källan. Vi har internet med allt vad det medför, vi har twitter, newsmill, reddit, facebook och en uppsjö av subkulturella forum som formar vår kollektiva världsbild. hela tiden, fort, dynamiskt. det man själv tyckte igår omvärderar man idag och det sker till ett tempo som är helt annorlunda från det långsamma informationsflödet som krävs för att man 4 år innan ett beslut skall tas i en fråga ska ha räknat ut att den eller den inom det eller det blocket skulle ta det beslutet man själv uppskattar.
Jag menar FRA, IPRED lagen, diverse eu direktiv, beslut gällande bostäder, socialpolitiken, miljöpolitiken, det är omöjligt att veta så lång tid innan för gemene man vad ens parti kommer rösta i vilka frågor. allt rör sig i ett för snabbt tempo.
Därför behöver vi ett politiskt system som hänger med, som uppdateras och där vi är delaktiga. ett dynamiskt system där vi alla har en chans att direkt påverka de beslut som skall tas rådande de frågor som folket anser är viktiga.
Såhär ser mitt komplement ut till Sveriges Demokrati:
Det är väldigt simpelt, en statlig hemsida sätts upp, där man loggar in med e-legitimation eller annan värdehandling som vi definierar som säker. På den här hemsidan har man ett röstningssystem för aktuella frågor. Vilka frågor som är aktuella avgörs genom att en person (likt systemet på reddit) får lägga upp vilken fråga den vill, kortfattat ex "ska vi ha biltullar". Sen om folk är intresserade av att lyfta frågan så "gillar" man den och den klättrar i stegen, eller så "ogillar" man den så sjunker den.
Med en viss intervall, låt oss för enkelhetens skull säga i början av varje månad så lyfts frågan som ligger längst upp på hemsidan.
På samma sätt genom en "röstnings stege" utses folkets språkrör, vemsomhelst kan föreslå vemsomhelst att bli månadens språkrör. språkrörets uppgift, blir att lyfta månadens fråga, genom att presentera en genomgång på hemsidan runt frågan, PRECIS hur den vill.
Efter det röstar folket på hemsidan med sin e-legitimation och folkets DIREKTA röst ska väga in riktiga mandat i riksdagen, en viss procent av stolarna ska folket sitta på.
Efter röstningen så återgår allt till politikerna som får arbeta med och behandla frågan, och kommer ett behov av att lyfta frågan igen så kommer den automatiskt att dyka upp högt på den dynamiska "hot right now" listan.
Nästa månad så röstas återigen ett språkrör upp som månadens språkrör, gillade folket det tidigare språkröret o den personen hamnar högst upp så får personen presentera nästa fråga igen, och lägga fram informationen precis hur den vill.
På det här viset så blir idioterna som presenterar information kefft kring diverse frågor automatiskt bortsållade, folk bör kunna se deras egenintresse och man får kanske tids nog en riktigt intelligent person som väljare litar på, som får sitta flera månader och är ett bra språkrör för folket.
Och på det här sättet får det bah snurra på. Det här för att folket ska ha en rimlig chans att vara med och påverka i dagens aktuella beslut, och inte behöver sia om framtiden och gissa vilket parti som kommer tycka vad. man kommer ge sina diverse partier ett grundmandat i riksdagen genom o rösta som vanligt, det här ska bara utgöra ett komplement till riksdagen för att hålla besluten ajour med folkets vilja.
Och systemet som sådant är tilltänkt att skapa ett intresse i politiken, för ALLA människor jag möter har en åsikt i de aktuella frågorna som behandlas i vårat land. men helt ärligt, är det någon av er som har en aning om vad partiet ni röstar på kommer besluta i framtiden? man röstar hit och dit för att man har en hunch om att partiet man röstar på tycker lite som en själv. men man får en jävla massa på köpet så att säga. Att se världen utifrån ett renodlat vänster perpektiv, eller renodlat högerperspektiv, är förlegat och ärligt talat ointelligent med tanke på hur extremt nutidens informationsflöde skiljer sig från det dåtida som existerade när begreppen höger och vänster skapades. förr i tiden så hämtade man sin information på bibliotek och i böcker och tidningar, självklart var det troligare att man sållade sin information efter litteratur riktad till just den gruppen man ansåg sig tillhöra. man ska vara bra trångsynt om man inte inser hur mångfasetterade vissa frågor är nu med dagens breda tillgång till information från alla möjliga håll.
vi har ett informationsflöde som ger oss nästan obegränsad access till aktuella frågor, forskningsunderlag uttalanden från personer vi beundrar, tycke på nätet bland människor, dagens moderna politiskt intresserade person är långt ifrån bara vänster eller bara höger. dagens politiska person intresserar sig själv för sakfrågor, och bildar sig själv en uppfattning från ALL information som går att tillgå, inte enbart informationen från "arbetaren" eller valfri politiskt nischad tidning. Därför är det inte mer än rätt än att vi också får vara med och besluta om de aktuella frågorna utifrån det perspektivet. för det är omöjligt för våra politiker att hänga med oss i formandet av vårt samhälle, och det är omöjligt för oss att hänga med dem. de beslutar efter underlag vi gav dem för 4 år sen, och vi anförtror oss till att de ska besluta rätt i aktuella frågor som för 4 år sen kanske såg helt annorlunda ut.
För att ta ett exempel, för 4 år sen var folket med i alliansen och tyckte att de skulle besluta om allt. nu ser det ut som att folket kommer vara med i vänsterblocket efter nästa val och tycker att de ska besluta om allt.
Ser ni inte hur absurt det är? Hur kan en hel befolkning svänga mellan höger och vänster vart fjärde år i princip, om de anser att dem de röstade på uppfyllde deras förväntningar kring vilka beslut som skulle tas.
Det här systemet som jag föreslår är självreglerande, det skulle även göra människor långt mycket mer intresserade över dagens problem som råder, vi skulle känna en större gemenskap och samhörighet när vi tillsammans aktivt arbetar för vårt lands utveckling, det är modernt, dynamiskt, och fräsht. det skulle lyfta politiska frågor sinsemellan, och få oss att engagera oss på ett helt annat plan än vad vi gör nu. tänk er diskussionen mellan polare eller arbetskamrater.
"hur kommer du rösta den 25e i månadens fråga?".
och förstå hur intelligenta och allmänbildade vi skulle bli som folk. vi skulle utbyta information på ett helt annat sätt. och sköta politiken på ett fan så mycket smidigare och mer evolverat sätt än att snurra in oss på hurvida vi är vänster eller höger.
Som det ser ut nu så skriker vi till vart fjärde år o hoppas vi chansat rätt och sen glider vi in i nån sorts dvala där vi sitter och åmar oss framför tvn när vi ser vilka beslut som tas... Repeterandes mantrat för oss själva, "det här är det enda som funkar, det här är det enda som är säkert".
Fuck that! det funkar inte om beslut tas som går helt emot folkets vilja, politikerna ska representera oss, kan de inte göra det med det här 4 års systemet så krävs ett komplement.
Den självklara kriticismen ligger i "faran att rösta över nätet" men jag säger som politikerna sa när vi röstade nej till biltullarna och det blev ja på något märkligt sätt. "vi kan väl testa eallafall!"
Om inte annat kan man väl skapa en hemsida som blir som ett bollplank för media, en barometer för vad folket hade beslutat om de fått bestämma, det är ju självklart troligare än att jag lyckas pusha igenom idén att skriva om Sveriges grundlag.
www.såhärhadefolketröstat.nu eller något?
Kan man öppna idén som nån open source/wikipedia/facebook/reddit pryl, där vi alla kan utveckla det här tillsammans? förfinar idén till något reellt och inget jag plåttrat ner på ett papper mitt i natten innan jag ska sova?
Det handlar som sagt inte om vilken politisk åskådning man har, det handlar bara om att ge en del av makten åt oss själva. Oavsett vad vi nu tycker.
Jag tycker konstigt nog att vi känns mogna för det. och EGENTLIGEN, bygger inte systemet demokrati på att folkets vilja SKA FÅ bestämma? ofta motiveras sådana här idéer bort med nån sorts Übermensch mentalitet att det måste vara utbildade människor som är insatta i ämnena som politiker som ska få besluta i alla stora frågor.
Men människor som Beatrice Ask, Carl Bildt, Littorin, Juholt, Birgitt Friggebo, Ines Uusman, x antal Sverigedemokrater. Med flera, har bevisat motsatsen flera gånger om för oss att vilken idiot som helst med högst tvivelaktig moral får sitta och tycka till i riksdagen.
submitted by LeoBrander to svenskpolitik [link] [comments]


2013.02.08 11:40 itscomingalright VAKNA!! FÖR I HELVETE ÖPPNA ÖGONEN OCH VAKNA SVERIGE.. Hur svensk media lurar och bedrar.

Mer än 90% av svenska hushåll har internet enligt statistik från 14 jan i år. Då vi inte lever i nordkorea har vi tillgång till all information som finns online, så jag kan för mitt liv inte förstå varför större delen av sveriges befolkning väljer att ha aftonbladet.se eller liknande som deras första, enda och sanna källa för information.
Vad har hänt med nyfikenheten, det kritiska tänkandet, viljan att veta sanningen? När blev vi så apatiska att vi köper allt vår media matar oss med utan att ens göra en google sökning för att veta mer från andra källor?
Varför är vi så rädda för att tänka själva? Herregud jag vill inte tro att vi 2013 är lika lätt manipulerade som den stora massan alltid har varit. Vi är ju upplysta intelligenta människor som har tillgång till mer information än vad som någonsin funnits till förfogande.
Det är ingen slump att det bara är vissa artiklar på bla aftonbladet där man kan kommentera, för er som tycker jag är full av skit och fortfarande väljer att tro på allt blint ber jag er att göra ett väldigt enkelt experiment. Välj ut några huvudnyheter på exempelvis aftonbladet.se, gör ett par googlesökningar på artiklar där kommentarerna är avstängda och se ifall det kan vara så att det finns mer till aftonbladets version än vad som publicerats. Det går väldigt fort att upptäcka hur vinklat och vissa fall påhittat det svenska (läs amerikanska, det är därifrån ALLA våra nyheter kommer i från) nyhetsflödet är.
Det mest skrämmande är att det här är ingen "wow är det så" nyhet. Alla vet att media är vinklat, alla vet innerst inne att de blir lurade och bedragna.
Yngre genarationer, 90-talister och yngre köper inte längre propagandan, de är födda med informationen och de kommer stå i första ledet när den oundvikliga revolutionen startar men för att det ska finnas något kvar för våra barn att strida för måste uppvaknadet ske nu, över alla generationer.
Det är inte försent att få till en förändring, prata med dina vänner, din familj, dina kollegor, be dom ifrågasätta. Va inte rädd för att bli sedd som en konspirationstok. 9 av 10 kommer tycka du är en paranoid foliehattbärande tönt. Men den av de tio som inte tycker det kommer börja ifrågasätta, söka information och själv prata med människor i sin närhet. En av de tio han pratar med kommer öppna ögonen och börja söka sanningen.
Snart kommer fler och fler av de nio personer som tycker du är knäpp att börja höra samma sak du sagt från andra personer. En människa som har kvar sitt intellektuella sinne kommer börja tvivla på sina värderingar om de gång efter gång får indikationer på att det kan finnas en annan sanning och för eller senare blir det omöjligt att hålla fast vid alla lögner.
Vi måste sluta vara rädda för orimliga och påhittade onda fiender. Vi är våran egen största fiende. Låt kärleken besegra hatet och börja tänka rationellt igen. Så enkelt är det!
Jag tror på människan, vi är inte onda...
submitted by itscomingalright to sweden [link] [comments]


Varför begår människor brott ? ARGA MÄNNISKOR SOM FÅR UTBROTT!!!!! #1 - YouTube Charmiga grisar Tråkigt men sant Vlogg #86 Robotar gör armband Robotdalen i Västerås Möt Ricohs intelligenta IM C-serie! #145 - Går det att konsekvent slå börsindex? Del 4 i serien: 'Vad säger forskningen om sparande?' HK-Magasinet - YouTube

Intelligenta människor trivs ensamma - Upp till ytan

 1. Varför begår människor brott ?
 2. ARGA MÄNNISKOR SOM FÅR UTBROTT!!!!! #1 - YouTube
 3. Charmiga grisar
 4. Tråkigt men sant Vlogg #86
 5. Robotar gör armband Robotdalen i Västerås
 6. Möt Ricohs intelligenta IM C-serie!
 7. #145 - Går det att konsekvent slå börsindex? Del 4 i serien: 'Vad säger forskningen om sparande?'
 8. HK-Magasinet - YouTube
 9. Utstickarpriset - YouTube
 10. Dumma Saker Som Går Att Köpa På Wish

Som en del intelligenta människor förstått så mår jag inte bra. Därför blir detta min sista lastbilsvlogg just nu. Men vem vet hur det ser ut i framtiden? Men just nu är min hälsa ... Om du har några videoförslag/idéer eller bara vill kontakta mig så finns jag alltid på denna mail: [email protected] Tack till alla som tar sin tid... Men fortfarande är det människor som programmerar fram deras förmågor och det är långt kvar innan de är intelligenta på allvar. Category News & Politics Dessa söta grisar träffade jag och pojkvännen på 4H-gården i Gränby i Uppsala den 10/11-2012. Den bor där. Grisarna hälsar till alla att de och alla andra gr... 50+ videos Play all Mix - Dumma Saker Som Går Att Köpa På Wish YouTube 10 Människor Som Borde Tänkt Till En Extra Gång - Duration: 10:32. Simon Lussetti 128,085 views Ricoh lanserar sin första serie med intelligenta enheter som möter de ständigt förändrade behoven på dagens digitala arbetsplatser. ... det möjligt för människor att arbeta smartare med ... I den här videon så går jag igenom olika faktorer som forskare vet leder till kriminalitet. Jag kommer att prata om barns uppväxt, socioekonomiskt utsatta områden, skillander mellan fattiga ... Sedan 2012 delar Polarbröd ut Utstickarpriset. Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och ... HK-Magasinet är kommunens tidning som går ut till alla hushåll i kommunen tre till fyra gånger om året. Den innehåller samhällsinformation och reportage om spännande platser och människor ... Det som jag finner ännu mer intressant är att det är ett råd som ges ÄVEN av de forskare som t.ex. Pedersen 2019, som invänder mot resonemangen att det inte går att slå index.